Team Mikkonen
Kuvassa liikkuminen: pidä pohjassa hiiren vasenta painiketta ja käännä hiirellä näkymää haluamaasi suuntaan. Zoomaaminen: liikuta hiirtä pystysuunnassa hiiren oikeaa painiketta alhaalla pitäen.